Βρέθηκαν 249 σύνολα δεδομένων
04-11-2018

Διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου εντός του νομού Έβρου

Περιέχεται τη διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου στο τμήμα Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη (μόνο στο τμήμα που βρίσκεται εντός του νομού Εβρου) και στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Κήποι.Η διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου στο τμήμα...
04-11-2018

Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στο Καρκάνι Μαλιμπάρδι, Μεθάνων

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Καρκάνι Μαλιμπάρδι Μεθάνων όπως ορίζεται από την απόφαση 9722/6104/18-3-10/ΓΓΠΑ, ΦΕΚ 194Δ/2010.
04-11-2018

Δημόσια Κτήρια

Κτίρια της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, οργανωμένα σε κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό χρήσης τους
04-11-2018

Ορεινές λεκάνες απορροής 1ης τάξης

Περιλαμβάνονται οι ορεινές λεκάνες απορροής 1ης τάξης της Ελλάδας και στοιχεία για τη χειμαρρικότητα των ρεμάτων τους.
04-11-2018

Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης 2013

Περιέχεται η έκθεση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας για το έτος 2013 και τα στοιχεία παρακολούθησης των ακτών στα οποία βασίστηκε. Η έκθεση εκπονήθηκε με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του...
04-11-2018

Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση νήσος Παλαμίδας του δήμου Ύδρας

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση νήσος Μονή του δήμου Αίγινας όπως εκρίθηκαν με την απόφαση 3917/2237/10-2-11 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο...
04-11-2018

Λιμάνια Νομού Χανίων

Λιμάνια Νομού Χανίων που παράχθηκαν από το μαθητή Μαρμαριτσάκη Φίλιππο του Γ2 1ου ΕΠΑΛ Χανίων το σχολικό έτος 2015-16
04-11-2018

Οικισμοί

Οι Οικισμοί της χώρας όπως χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους απογραφής
04-11-2018

Όρια Οικισμών (Προ-Καποδιστριακοί Δήμοι)

Τα όρια των Οικισμών της χώρας για την οργάνωση των Δήμων όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας
04-11-2018

Το δίκτυο NATURA 2000 και προστατευόμενες περιοχές

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες...