Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιέχεται η έκθεση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας για το έτος 2013 και τα στοιχεία παρακολούθησης των ακτών στα οποία βασίστηκε. Η έκθεση εκπονήθηκε με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) στο πλαίσιο του “Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας” (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&language=el-GR).

Η έκθεση βασίστηκε σε δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε 2.164 σημεία παρακολούθησης στην ελληνική επικράτεια που περιελάμβαναν αναλύσεις μικροβιολογικών παραμέτρων (Intestinal Entercocci και Escherichia coli) και οπτικές παρατηρήσεις και στην ταξινόμησή τους, όπως αυτή προέκυψε σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων/αναλύσεων των ετών 2010-2013. H αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2013, υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (EIONET) και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd/envuse2rw/

Δεδομένα και Πόροι

 • Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης shp

  Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης 2013

 • Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης ods

  Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης 2013

 • Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης xls

  Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης 2013

 • Έκθεση ποιότητας νερών κολύμβησης pdf

  Ποιότητα νερών ακτών κολύμβησης στην Ελλαδα - Έτος αναφοράς 2013

 • poiothta_ydatwn_kolymvhshs_2013_ggrs87 (WMS) wms

  A WMS layer generated from Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης

 • poiothta_ydatwn_kolymvhshs_2013_ggrs87 (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα