Βρέθηκαν 246 σύνολα δεδομένων
10-10-2019

Earthquake Hackathon (HackQuake) Data

Σε αυτή την περιοχή της πλατφόρμας HELIX φιλοξενούνται δεδομένα από 5 μεγάλους σεισμούς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές για να αναπτύξουν μεθόδους έγκαιρης ειδοποίησης για σεισμούς. Η πρωτοβουλία...
20-06-2019

GDELT Articles Graph

This dataset contains news articles and information about organizations and persons mentioned in the articles. The dataset has the form of a graph. It has been produced by the SmartDataLake project (https://smartdatalake.eu),...
20-06-2019

Wikidata Companies Graph

This dataset contains information about commercial organizations (companies) and their relations with other commercial organizations, persons, products, locations, groups and industries. The dataset has the form of a graph. It...
20-06-2019

DBLP Publications Network

This dataset contains information about academic articles, their authors and venues of publication. The dataset has the form of a graph. It has been produced by the SmartDataLake project (https://smartdatalake.eu), using data...
20-06-2019

OSM Businesses & Organizations

A collection of business and organization Points of Interest. The dataset has been produced by the SmartDataLake project (https://smartdatalake.eu), using data collected from OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org).
20-06-2019

CorpWatch Companies Graph

This dataset contains information about corporations listed in the U.S. stock exchange. The information concerns the ownership hierarchy of companies (i.e., holder-subsidiary company relations) along with the industry sector...
11-01-2019

Seismological Station Measurements (2018)

"The established 'School Study Earthquakes' (SSE) network of schools in South Eastern Europe and Turkey, monitor and study real-time earth-quake data from 10 seismological stations that are located in schools at Bulgaria,...
12-12-2018

Domestic Energy Consuption Timeseries (2018)

This document describes the initial release of REDD, a data set for energy disaggregation. The data contains power consumption from real homes, for the whole house as well as for each individual circuit in the house (labeled...
10-12-2018

OpenStreetMap POI Data for Europe

Dataset containing 7447693 Points Of Interest (POI) for Europe. The data were extracted at 2017-02-23. The following POI categories are contained (followed by) number of records: ACCOMMODATION: 210012 AMENITY: 254450...
03-12-2018

Geolocated Flickr Images Time Series

Time series data extracted from geolocated flicker images between January 2006 and April 2014. SPATIAL REFERENCE Each time series refers to a cell in a uniform grid partitioning of 7200x3600 cells over the Earth. Reference...