Εκδότης
Κατηγορίες
BUSINESS AND MANAGEMENT NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
Άδεια
CC-BY 4.0 - Creative Commons Attribution 4.0 International [Open Data]

This dataset contains information about corporations listed in the U.S. stock exchange. The information concerns the ownership hierarchy of companies (i.e., holder-subsidiary company relations) along with the industry sector and location of each company. The dataset has the form of a graph. It has been produced by the SmartDataLake project (https://smartdatalake.eu), using data collected from CorpWatch (https://corpwatch.org).

Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες

Μεταδεδομένα