Εκδότης
Κατηγορίες
BUSINESS AND MANAGEMENT
Άδεια
CC-BY 4.0 - Creative Commons Attribution 4.0 International [Open Data]

This dataset contains information about commercial organizations (companies) and their relations with other commercial organizations, persons, products, locations, groups and industries. The dataset has the form of a graph. It has been produced by the SmartDataLake project (https://smartdatalake.eu), using data collected from Wikidata (https://www.wikidata.org).

Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες

Μεταδεδομένα