Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Άδεια
Open Data Commons Open Database License [Open Data]

A collection of business and organization Points of Interest. The dataset has been produced by the SmartDataLake project (https://smartdatalake.eu), using data collected from OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org).

Δεδομένα και Πόροι

  • osm-pois-filtered.csv.tar.gz csv

    Δεν υπάρχει περιγραφή

  • Υπηρεσίες

    Μεταδεδομένα