Εκδότης
Κατηγορίες
EDUCATION
Άδεια
Open Data Commons Attribution License [Open Data]

This dataset contains information about academic articles, their authors and venues of publication. The dataset has the form of a graph. It has been produced by the SmartDataLake project (https://smartdatalake.eu), using data collected from Aminer (https://aminer.org).

Δεδομένα και Πόροι

  • dblp-graph.graphml.zip graphml

    Δεν υπάρχει περιγραφή

  • Υπηρεσίες

    Μεταδεδομένα