Εκδότης
Κατηγορίες
GEOLOGY
Άδεια
CC-BY 4.0 - Creative Commons Attribution 4.0 International [Open Data]

Σε αυτή την περιοχή της πλατφόρμας HELIX φιλοξενούνται δεδομένα από 5 μεγάλους σεισμούς, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και μαθητές για να αναπτύξουν μεθόδους έγκαιρης ειδοποίησης για σεισμούς. Η πρωτοβουλία αποτελεί μερος της συνεργασίας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, του Οργανισμού ΕΕΛΛΑΚ και της Ελληνογερμανικής Αγωγής, στο πλαίσιο των έργων SNAC, OPENAIRE και OSOS.

-

This site of HELIX platform hosts data for 5 major earthquakes, which will be used by professors and students to develop early warning methods for earthquakes. This initiative is part of a collaboration between the Institute of Geodynamics, the National Observatory of Athens, Athena Research Center, GFOSS organization and Ellinogermaniki Agogi, in the context of SNAC, OPENAIRE and OSOS projects.

Δεδομένα και Πόροι

  • earthquake_data.zip sac

    Δεν υπάρχει περιγραφή

  • Υπηρεσίες

    Μεταδεδομένα