Εκδότης
Κατηγορίες
JOURNALISM AND PROFESSIONAL WRITING
Άδεια
CC-BY 4.0 - Creative Commons Attribution 4.0 International [Open Data]

This dataset contains news articles and information about organizations and persons mentioned in the articles. The dataset has the form of a graph. It has been produced by the SmartDataLake project (https://smartdatalake.eu), using data collected from the GDELT project (https://www.gdeltproject.org).

Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες

Μεταδεδομένα