Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση νήσος Μονή του δήμου Αίγινας όπως εκρίθηκαν με την απόφαση 3917/2237/10-2-11 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 8Δ/2011.

Δεδομένα και Πόροι

 • Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας shp

  Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση νήσος Παλαμίδας του δήμου Ύδρας

 • palamidas_ydras (WMS) wms

  A WMS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας

 • palamidas_ydras (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα