Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιλαμβάνονται οι ορεινές λεκάνες απορροής 1ης τάξης της Ελλάδας και στοιχεία για τη χειμαρρικότητα των ρεμάτων τους.

Δεδομένα και Πόροι

 • Ορεινές λεκάνες απορροής shp

  Ορεινές λεκάνες απορροής 1ης τάξης

 • oreines_lekanes_1hs_taxhs (WMS) wms

  A WMS layer generated from Ορεινές λεκάνες απορροής

 • oreines_lekanes_1hs_taxhs (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Ορεινές λεκάνες απορροής

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα