Πόροι
 • ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000 ... (SHP)
 • ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000 ... (RDF)
 • ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000 ... (WMS)
 • ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000 ... (WFS)
 • natura (WFS)

  URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WFS&request=GetCapabilities

  A WFS layer generated from `NATURA 2000`

  Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

  Πρόσθετες Πληροφορίες

  Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 4, 2018
  Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 4, 2018
  Μορφότυπος wfs
  Άδεια CC-BY-3.0
  createdπάνω από 5 έτη πριν
  formatwfs
  id490e5a79-7a6c-4930-bb8f-e2fb016673a9
  package id289263ce-04be-4e88-941c-81ea79da7169
  position3
  revision idbb7d2b96-b9f6-4237-b805-5de498c4bd62
  stateactive