Πόροι
 • ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000 ... (SHP)
 • ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000 ... (RDF)
 • ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000 ... (WMS)
 • ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ NATURA 2000 ... (WFS)
 • natura (WMS)

  URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities

  A WMS layer generated from `NATURA 2000`

  Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

  Πρόσθετες Πληροφορίες

  Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 4, 2018
  Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 4, 2018
  Μορφότυπος wms
  Άδεια CC-BY-3.0
  createdπάνω από 5 έτη πριν
  formatwms
  idddcdb503-c65d-4eed-a0fa-19eee07f6065
  package id289263ce-04be-4e88-941c-81ea79da7169
  position2
  revision idbb7d2b96-b9f6-4237-b805-5de498c4bd62
  stateactive