Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Κτίρια της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, οργανωμένα σε κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό χρήσης τους

Δεδομένα και Πόροι

 • Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων shp

  Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων

 • Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων csv

  Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων

 • Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων ods

  Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων

 • Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων xls

  Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων

 • dhmosia_kthria (WMS) wms

  A WMS layer generated from Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων

 • dhmosia_kthria (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Θέσεις Δημοσίων Κτηρίων

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα