Βρέθηκαν 249 σύνολα δεδομένων
12-12-2018

Domestic Energy Consuption Timeseries (2018)

This document describes the initial release of REDD, a data set for energy disaggregation. The data contains power consumption from real homes, for the whole house as well as for each individual circuit in the house (labeled...
10-12-2018

OpenStreetMap POI Data for Europe

Dataset containing 7447693 Points Of Interest (POI) for Europe. The data were extracted at 2017-02-23. The following POI categories are contained (followed by) number of records: ACCOMMODATION: 210012 AMENITY: 254450...
03-12-2018

Geolocated Flickr Images Time Series

Time series data extracted from geolocated flicker images between January 2006 and April 2014. SPATIAL REFERENCE Each time series refers to a cell in a uniform grid partitioning of 7200x3600 cells over the Earth. Reference...
29-11-2018

New York Taxi Drop-offs

Dataset containing time series of taxi drop-offs in New York area during January 2015. SPATIAL REFERENCE Each time series refers to a cell in a uniform grid partitioning of 250x250 cells over the greater area of New York...
28-11-2018

London Crime Time Series

Time series data extracted from crime incidents reported in England and Wales between December 2010 and March 2017. SPATIAL REFERENCE Each time series refers to a cell in a uniform grid partitioning over England and Wales....
28-11-2018

Shower Water and Energy Use Time Series

This dataset contains shower consumption data from individuals participating in Trial A of the FP7 project DAIAD. The dataset has been generated by DAIAD@feel sensors used in households in Alicante, Spain. The data has been...
28-11-2018

Survey Data from Project DAIAD Trial Participants (Anonymized)

Several web surveys have been performed before and during project DAIAD's Trial A, collecting critical information about the participants and their households, their satisfaction and observations regarding the DAIAD system, as...
28-11-2018

Household Water Consumption (Average)

Water consumption dataset for the city of Alicante, Spain, averaged per hour of week. The original data where obtained during the period from January 2015 to January 2017. Courtesy of the DAIAD project, this is a geolocated...
04-11-2018

Εκτροφεία Θηραμάτων

Περιλαμβάνονται τα Εκτροφεία Θηραμάτων τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.
04-11-2018

Ορεινές λεκάνες απορροής 4ης τάξης

Περιλαμβάνονται οι ορεινές λεκάνες απορροής 4ης τάξης της Ελλάδας και στοιχεία για τη χειμαρρικότητα των ρεμάτων τους.