Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιλαμβάνονται τα Εκτροφεία Θηραμάτων τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.

Δεδομένα και Πόροι

 • Εκτροφεία Θηραμάτων shp

  Εκτροφεία Θηραμάτων

 • ektrofeia_thiramatwn (WMS) wms

  A WMS layer generated from Εκτροφεία Θηραμάτων

 • ektrofeia_thiramatwn (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Εκτροφεία Θηραμάτων

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα