Βρέθηκαν 249 σύνολα δεδομένων
04-11-2018

Oρια απαλλοτριώσεων της δυτικής περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης

Περιέχονται τα όρια απαλλοτριώσεων που κηρύχθηκαν για την κατασκευή της δυτικής περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης.Η απαλλοτρίωση για τη δυτική περιφερειακή κηρύχθηκε με την 1121656/5367/Α0010/06-10-2010 ΚΥΑ των Υπ. ΟΙΚ και...
04-11-2018

Ακτές με Γαλάζια Σημαία (2009)

Περιέχονται οι θέσεις και λοιπά στοιχεία των ακτών στις οποίες έχουν αποδοθεί γαλάζιες σημαίες για το έτος 2009.
04-11-2018

Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση ΔΕΗ Χαλιωτη Σαλαμίνας

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού στη θέση ΔΕΗ Χαλιωτη του δήμου Σαλαμίνας όπως ορίζεται από την απόφαση 45305/24993/22-11-10, ΦΕΚ 655Δ/2010.
04-11-2018

Πόλεις

Πρωτεύουσες των νομών Ελλάδας με πληθυσμιακά στοιχεία
04-11-2018

Ακτογραμμή

Περιλαμβάνεται η ακτογραμμή της Ελλάδας και οριοθετούνται τα σύνορά της.
04-11-2018

Ισοϋψείς Ηρακλείου με ισοδιάσταση 50μ.

Ισοϋψείς Ηρακλείου με ισοδιάσταση 50μ. που παράχθηκαν από τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων το σχολικό έτος 2015-16
04-11-2018

Περιοχές προστατευόμενες από διεθνείς συνθήκες

Περιέχονται τα όρια χερσαίων και υδάτινων περιοχών που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις (π.χ. BARCELONA, BIOGEN, BIOSPHERE, DIPLOMA, MPK).
04-11-2018

Λοιποί Τόποι Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος

Περιλαμβάνονται τα όρια χώρων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως φυτώρια, χώροι εκγύμνασης σκύλων, χώροι προσωρινής απαγόρευσης θήρας και δάση ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Πρόσθετα παρέχονται πληροφορίες όπως εποπτεύουσα αρχή και...
04-11-2018

Αισθητικά Δάση (e-per.gr)

Περιλαμβάνονται τα όρια των Αισθητικών Δάσών. Τα δάση αυτά έχουν θεσμοθετηθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον, που έχουν σκοπό εκτός από την προστασία...
04-11-2018

Οριογραμμή αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και παραλίας στη θέση Μικρολίμανο του Δ...

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Μικρολίμανο του Δήμου Πειραιά όπως εγκρίθηκαν με την 4792/27-8-2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ...