Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιλαμβάνεται η ακτογραμμή της Ελλάδας και οριοθετούνται τα σύνορά της.

Δεδομένα και Πόροι

 • Ακτογραμμή shp

  Ακτογραμμή

 • aktogrammh (WMS) wms

  A WMS layer generated from Ακτογραμμή

 • aktogrammh (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Ακτογραμμή

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα