Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Λοιπά γραμμικά δεδομένα όπως π.χ. μανδρότοιχοι, ξερολιθιές, προβλήτες κλπ.

Δεδομένα και Πόροι

Αυτό το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει δεδομένα

Υπηρεσίες

Μεταδεδομένα