Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Μεσάρι Δοκού Ύδρας όπως ορίζεται από την απόφαση 21650/12413/2-6-2010, ΦΕΚ 309Δ/2010.

Δεδομένα και Πόροι

 • Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας shp

  Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στo Μεσάρι Δοκού Ύδρας

 • mesari_dokou (WMS) wms

  A WMS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας

 • mesari_dokou (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα