Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Διοικητικά όρια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Προ Καποδίστρια

Δεδομένα και Πόροι

 • Ορια ΟΤΑ shp

  Ορια ΟΤΑ (προ Καποδίστρια)

 • oria_prokapodistriakwn_ota (WMS) wms

  A WMS layer generated from Ορια ΟΤΑ

 • oria_prokapodistriakwn_ota (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Ορια ΟΤΑ

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα