Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιλαμβάνονται τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Τα δεδομένα δημιουργήθηκαν με βάση την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC). Το σύνολο δεδομένων 'Υδατικά Διαμερίσματα (hydroscope.gr)' έχει αντικατασταθεί από το επίσημο σύνολο 'Υδατικά Διαμερίσματα (Ειδική Γραμματεία Υδάτων)' της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Δεδομένα και Πόροι

 • Υδατικά Διαμερίσματα shp

  Υδατικά Διαμερίσματα από το hydroscope.gr

 • ydatika_diamerismata (WMS) wms

  A WMS layer generated from Υδατικά Διαμερίσματα

 • ydatika_diamerismata (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Υδατικά Διαμερίσματα

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα