Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Δραπετσώνας όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 207Δ/91. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.

Δεδομένα και Πόροι

Αυτό το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει δεδομένα

Υπηρεσίες

Μεταδεδομένα