Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Ετικέτες
Άδεια
Open Data Commons Open Database License [Open Data]

POIs from OpenStreetMap in the area of Greater London.

Δεδομένα και Πόροι

  • london-osm_pois.csv csv

    Δεν υπάρχει περιγραφή

  • Υπηρεσίες

    Μεταδεδομένα