Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Πληροφορία χωροθέτησης για τις γέφυρες στον Δήμο Μεγανησίου

Δεδομένα και Πόροι

  • Γέφυρες shp

    Δεν υπάρχει περιγραφή

  • Υπηρεσίες

    Μεταδεδομένα