Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Μανδράκι του Δήμου Ύδρας, όπως εγκρίθηκαν με την 36749/23241/12-10-2009 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 462Δ/2009.

Δεδομένα και Πόροι

 • Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας shp

  Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας στη θέση Μανδράκι του Δήμου Ύδρας

 • aigialos_mandraki (WMS) wms

  A WMS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας

 • aigialos_mandraki (WFS) wfs

  A WFS layer generated from Οριογραμμή αιγιαλού και παραλίας

 • Υπηρεσίες

  Μεταδεδομένα