Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Άδεια
CC-BY-3.0 [Open Data]

Οι τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου Μεγανησίου.

Δεδομένα και Πόροι

  • Επιχειρήσεις shp

    Δεν υπάρχει περιγραφή

  • Υπηρεσίες

    Μεταδεδομένα