Εκδότης
Κατηγορίες
GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEMS
Έκταση
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB

Οι ακτοπλοϊκές γραμμές για την πρόσβαση στο Μεγανήσι

Δεδομένα και Πόροι

  • Ακτοπλοϊκή συγκοινωνία shp

    Οι ακτοπλοϊκές γραμμές για την πρόσβαση στο Μεγανήσι

  • Υπηρεσίες

    Μεταδεδομένα