Βρέθηκαν 249 σύνολα δεδομένων
10-10-2018

Σχέδιο πόλεως Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας

Περιέχεται το σχέδιο πόλεως Βάρδας, Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας
10-10-2018

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Βύρωνα

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Βύρωνα όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 221Δ/90. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.
10-10-2018

Σημεία Πώλησης εισιτηρίων

Τα σημεία πώλησης εισιτηρίων για τα μέσα των Συγκοινωνιών Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) ή/και να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικών Πληροφοριών του ΟΑΣΑ (τηλ....
10-10-2018

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Κορυδαλλού

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Κορυδαλλού όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 421Δ/89. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.
10-10-2018

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Αγίων Αναργύρων

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Αγίων Αναργύρων όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 518Δ/89. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.
10-10-2018

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Κερατέας

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Κερατέας όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 557Δ/03. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.
10-10-2018

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για την κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 178Δ/96. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.
10-10-2018

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Αγίας Βαρβάρας

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Αγίας Βαρβάρας όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 56Δ/96. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.
10-10-2018

Corine 2000

Κάλυψη γης για την Ελλάδα και το έτος 2000, σύμφωνα με τα παραδοτέα του προγράμματος CORINE της Ευρωπαικής Ένωσης
10-10-2018

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Πατρέων

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για τη Δημοτική Ενότητα Πατρέων του Δήμου Πατρέων. Η έγκριση του ΓΠΣ έγινε με την με αρ. 5509/103135/23.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,...