Βρέθηκαν 249 σύνολα δεδομένων
04-11-2018

Περιοχές Οικοανάπτυξης

Περιλαμβάνονται τα όρια των Περιοχών Οικοανάπτυξης της Ελλάδας.
04-11-2018

Όρια απαλλοτριώσεων της Εγνατίας Οδού εντός του νομού Έβρου

Περιέχονται τα όρια απαλλοτριώσεων του τμήματος της Εγνατίας Οδού εντός του νομού Έβρου. Συγκεκριμένα τα περιεχόμενα όρια εκτείνονται από τον κόμβο της Μέστης έως την γέφυρα Κήπων. Το όριο απαλλοτρίωσης στο τμήμα μεταξύ του...
04-11-2018

Δασικές Υπηρεσίες

Περιλαμβάνει τα όρια ευθύνης των δασικών υπηρεσιών της Ελλάδας και λοιπές πληροφορίες όπως σχετική Δ/νσεις Δασών και Διοικητική Περιφέρεια και στοιχεία επικοινωνίας.
04-11-2018

Σταθμοί Μέτρησης Ατμοσφαρικής Ρύπανσης

Περιέχονται στοιχεία και θέσεις των σταθμών μέτρησης ατμοσφαρικής ρύπανσης της Ελλάδας. Σε μέρος εγγραφών απουσιάζει το γεωγραφικό στίγμα.
04-11-2018

Όρια Νομών (ΟΚΧΕ)

Τα όρια των νομών της χώρας
04-11-2018

Ποταμοί (e-per.gr)

Περιέχεται το δίκτυο ποταμών και ρεμάτων της Ελλάδας όπως αυτό παρέχεται από την υπηρεσία e-per.gr
04-11-2018

Σημεία Ενδιαφέροντος Χανίων

Σημεία Ενδιαφέροντος Χανίων όπως δημιουργήθηκαν από τους μαθητές του Γ1 και του Γ2 1ου ΕΠΑΛ Χανίων το σχολικό έτος 2015-16
04-11-2018

Αεροδρόμια Ελλάδας

Αεροδρόμια Ελλάδας που δημιουργήθηκαν απο τον μαθητή Κιοσέ Μικελ του Γ2 Δομικών του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων
04-11-2018

Οριογραμμή αιγιαλού, παλαιού αιγιαλού και παραλίας στη θέση Φρεαττύδα του Δήμ...

Περιέχεται η οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση Φρεαττύδα του Δήμου Πειραιά όπως εγκρίθηκαν με την 5143/29-9-04 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1030Δ/2004.
04-11-2018

Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης 2012

Περιέχεται η έκθεση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας για το έτος 2012 και τα στοιχεία παρακολούθησης των ακτών στα οποία βασίστηκε. Η έκθεση εκπονήθηκε με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του...